איור 4 (משמאל) ו 'בול צפת' חתום על מעטפת מכתב שנשלח לטבריה