נטים פיסוליים שנוספו ת הקברות המשוקם בשנים ‭2000-1998‬ ו. לוחות בזלת ‭')‬אסטלות‭('‬ ועליהם נחקקו דברי שיר ופרטים על תולדות המקום ‭.2‬ שער הכניסה לבית העלמין נושא קטע משירת רחל. ‭.3‬ לוח בזלת המוקדש לילדים שנקברו כאלמונים, ללא מצבה וללא שם.