חלקת קברי הילדים בכניסה לבית הקברות. לא שם, לא מצבה ולא סיבת הפטירה. רק גלי אבנים הפזורים באקראי רומזים על קיומם