קברו של חלוץ ששלח יד בנפשו ונכלל בתחומי בית הקברות