‭*-'‬ בכניסה לבית העלמין; שער הכניסה ולוחות הבזלת ועליהם דברי הקדשה. עיצוב: דליה מאירי