מפת בית הקברות משנת ‭,1984‬ (לפי ארבל בנארי ובאדיבותהן