נחמן גלרמן / הקבר השלישי בשורה השנייה של קברי החברים (שורה ‭,8‬ קבר 77 במפה) הוא קברו של נחמן גלרמן. זהו הקבר הראשון שנכרה בבית העלמין, ארבעה חודשים בלבד לאחר העלייה על הקרקע. ניתן להבין שמלכתחילה לא היה תכנון מסודר לבית הקברות, ורק בהמשך הותוו השורות. אפשר לשער באיזה חוסר מוכנות נחפר הקבר הראשון, ובאיזו תדהמה התקבלה הידיעה על התאבדותו. על המצבה רשומים שמו, גילו ותאריך פטירתו, אך אין שובו רמז על נסיבות מותו. מעדויות מאותם ימים ידוע, שעלה ארצה