אנדרטת הקרון (משה ספדי, ‭(1995‬ למטה: קיר הירציף' ובו חקוקה עדותו של ניצול מאחת הרכבות