מצפור הפרטיזנים ובמרכזו פסלו של צדוק בן דוד וזי האדם עץ השדהי (דברים כ, ‭0),‬י "העץ הרוחש חיים בדמותן של מאות דמויות אנושיות הוא סמל לפרטיזן הלוחם, שחייו היו קשורים ליער כמקום מסתור וסיכוי לשרוד" (מתוך: 'למען יידעו דור אחרון/ יד ושם. תשס־ה, עמ ‭(299‬