יד לילד (משה ספדי, 987ו) עשרים עמודי אבן קטומים מסמלים את הילדים שפתיל חייהם נגדע באיבו למטה: 'קורציאק וילדי הגיטר (בוריס סקייצר)