אהל יזכור (אריה אלחנני, אריה שרון, בנימין אידלסון, ‭(1961‬