מראה כללי של 'יד ושם' כיום (מאי ‭(2005‬ למעלה מימין ו 'אש התמיד' באהל יזכור