שת"נ4מארבע מיצב™ הקבר משיש איטלקי, של בני משפחתו הקרובים של בהאא אללאה בגן הבהאאים (קבורה משני ת)