הרמוניה, סימטריה, ארגון קפדני וסדר הם העקרונות המרכזיים שעליהם מוש־