משמאל: הקשת המקודשת/ שלאורבה נמצאים המוסדרת המרכזיים של הבהאאים.מימין לשמאל: הארכיון הבינלאומי,המרכז ללימור כתבי קודש,מושב בית הצדק העולמי והמרכז ליועצים בינלאומיים