יורשיו של בהאא אללא‭.-‬ בנו עבאס אפנדי' (עבר אלבהאא — מימין‭,(‬ונינו שוקי אפנדי (למעלה משמאל‭,(‬שהנהיגו את קהילת הבהאאים. מאז מותו של שוקי אפנדי ‭,1937-3‬ גז^גזילגז מונהגת בירי חברי -בית הצדק העולמי/ בתמונה (משמאל למטה‭:(‬ נבחרי המועצה הראשונה, 1963