כתובת ברכה בכניסה לבית האחוזה בבהניי מה) ארמון עליו ברכה ושלום / פרשו יופי עליו ימים עוברים פלאים בו וכל גוני נפלאות / לתארם לא יוכל עט הסופרים שנת 1870