הכניסה לקברר של בהאא אללאה באחוזת ‭'/7/7£‬ למטה: הגן הבהאא ר בבהגיו