הבית בעכו (יב ל ת עבורי‭,(‬ שבו התגורר בהאא אללאה לאחר שחרורו מהכלא