עבאס אפנדי' (עבר אלבהאא‭,(‬ בנר של בהאא אללאה, בצע ר ררתר