לוח מאויר עם כתב ידו של בהאא אללאה "הו אלי היה כשאני חושב על הקשר שלי אליך, אני מוכן להכריז לכל הבריאה: יאני האלי; אך כשאני מתבונן בעצמי, נראה לי שאני פחות ערך מחרס"