הנזילה בהאאהי שפרושו ?תהילה/ יזוהה/ בכתיבליגרפי ק (למעלה ובצורה ) סימבולית (למטה‭.(‬ הקר האופקי העליון מסמל את מלכות האל, הקו האמצעי את שליחיו והקו התחתון - את האנושות. הקו האנכי מסמל את רוח האל המאחרת את שלושתם. בעמי ממול: מוטיב הציפור מסמל את בהאא אללאה - נבחר האל - היושב על עץ גן ערן, שממנו יצאו הנביאים הקודמים