משמאל: אחוזת בהגיי מצפון-טזרח לעכו ובה קברו של מייסר הרת בהאא א ללא ה, האתר הקרוש ביותר וכיוון התפילה של הבהאאים בעולם