הבהאאים בישראל

. משה שרון Tin *• היכל הכאב בחיפה למעלה : איור כעמוד הפתיחה של הספר ' אלבתאב אלאקרס / הספר הקרוש לבהאאים m הדת הבהאאית היא דת צעירה שנוסדה בפרס במאה ה . 19 במאי 1844 הכריז על עצמו עלי מחמד שיראזי כעל הכאב - יהשער , ' כלומר , התגלות אלוהית והאמאם הנעלם , שלו ציפתה השיעה . הוא זכה לאוזן קשבת בקרב השיעים בפרס , ועד מהרה קמה קהילה שלמדה ולימדה את תורתו . הוא הציג את עצמו כנביא הפותח עידן חדש והכריז למעשה על קץ עידן האסלאם ועל כך שנבואתו מבטלת את הקוראן , אף שלא כפר בקדו שתו של ספר הקודש המוסלמי . ספרו החשוב ביותר הוא הביאן ' ) הספר הברור ( ' וקהילתו נקראה 'קהילת הביאן , ' כדי להבדילה מ'קהילת הקוראן , ' היא קהילת המוסלמים המסורתית . הממשלה הפרסית התנגדה לדת החדשה , רדפה אותה עד חורמה , ולבסוף הוציאה להורג את מייסדה ( ב 850 ו . ( בכתביו הדגיש הבאב שהוא איננו הנביא האחרון , אלא זה הפותח סדר נבואה חדש . כשם שהוא בא אחרי מחמד , עתיד להופיע גם אחריו נביא , יזה שאלוהים יגלה אותו . ' הוא יביא ספר קודש חדש ותורה חדשה שיבטלו את ספרו ותורתו . הבאב האיץ במאמינים לתמוך בנביא  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל