הקדמה

בחוברת שלפנינו מובאים ארבעה מאמרים בעלי היקף וחשיבות יוצאי דופן : הבהאאים בישראל , האנדרטאות ביד ושם , בית הקברות הישן בעין חרוד ואוסף תמונות נדיר של בית הספר הדומיניקני למקרא . חשיבות מיוחדת נודעת למאמרו של פרופ' שרון על הבהאאים ותולדותיהם . אמנם הגנים העוטרים למקדש הבהאאי נחנכו כבר לפני כארבע שנים , והטקס לווה בפרסום ספרות ענפה על המקום , אך בעיקרן היו אלה חוברות הסברה עממיות , והורגש חסרונו של חיבור מעמיק ומקיף בעברית על הדת הבהאאית , תולדותיה , יחודה והתפתחותה והקשר לארץ ישראל . חסר זה בא עתה על תיקונו בספרו המונומנטלי של המזרחן פרופ' משה שרון מהאוניברסיטה העברית בירושלים , שהוא גם ראש החוג ללימודי הבהאאים , שנחנך באוניברסיטה בשנת 999 ו . מאמרו המובא כאן הוא בעיקרו סיכום קצר מספרו רב ההיקף , והוא מתייחס ברובו לתולדות הבהאאים , דתם והקשרם לארץ ישראל . מולי ברוג דן באופן מקיף באנדרטאות השואה והגבורה בייד ושם , ' שעוצבו ברובם בידי אמנם ואדריכלים ידועים , ובהם משה ספדי ובוקי שורץ . הן ראויות לביקור בפני עצמו , אף שרוב המבקרים לא נותנים עליהן את הדעת . סיפורו של בית הקברות הישן בעין חרו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל