ביבליוגרפיה

הקוראן ( אלקראן , ( תרגום י . י . ריבלין , תל אביב תרצ"ו . הקראן , ספר הספרים של האשלאם , תרגום א . בן שמש , תל אביב . 1978 אילן , צ ,. קברי קדושים בארץ ישראל ( עומד להתפרסם ) , — "סידנא עלי , קבר עלי ומסורת שומרון / ' א . ב . חדשות השומרונים , ( 1986 ) 415 עמ' . 6 אילן , ש ,. "העץ המקודש — גורם לשמירת נוף קדמון , " אופקים בגיאוגרפיה 1 ( תשל"ה , ( עמי . 86-81 איש שלום , מ ,. קברי אבות , ירושלים תש '' ח . אליצור , י ,. "מקור המסורת על ינבי סמואל , "' קתדרה 31 ( תשמ"ד , ( עמי . 90-75 , — "פשר אותות —שאול ובעית קבורת רחל . " בתוך : ז . ח . ארליך ( עורך , ( לפני אפרים ובנימין ומנשה , ירושלים תשמ"ה , עמ' . 64-55 בועז , ב ,. קברי קדושים מוסלמים , החברה להגנת הטבע , תשמ"ז . בן יוסף , ס ,. "אבו יזיד חיסל את הרוצחת , " טבע וארץ כט 1 / ( תשמ"ז , ( עמ' . 11-10 , — "ונשמו במות ישחק ( עמוס ז , ז , " ( טבע וארץ טז 5 / ( תשל"ר , ( עמי . 239-237 , — "מעשה בשיחי טוב , בשיחי רע ובכלב , " טבע וארץ כד 3 / ( תשמ"ב , ( עמי . 117-116 , — "פולחן קברים בהר יהודה ; בעקבות מורידי הגשם , " טבע וארץ כג 3 / ( תשמ"א...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל