רצועה מתוך תעודת עליה לרגל למכה ומדינה דרך ירושלים, סביב שנת 200ו לספירה. ברצועה, המתארת באורח מסוגנן קבוצת אתרי קודש בירושלים, מופיעים בין היתר מקום עריסתו של ישו, העץ של הנביא מוחמד ומסגדים ידועים