איתור קבר משה קדושה, פלוגתא ותחרותיות

יוסף סדן בדיקתה של סוגיית מקום קבורתו של משה — נביא חשוב ונערץ באסלאם — היא בבחינת שיעור מאלף בתולדות התהוותם של אתרי פולחן הקשורים בגיבורי העבר , הן בארץ והן במרחב הקרוב לה . ריבוי אתרי פולחן עשוי להתבטא בריבוי קברים של אותה דמות עצמה . ואולם , לעתים הצורך להרבות אתרים ולהאציל קדושה על מקומות שונים ( שיהנו , אגב כך , מיוקרה ומבקרים שיש בהם כדי להביא הועלת והכנסות , ( לובש צורה של פיצול הגדרות ותפקידים : מקום אחד קשור בהולדתה של דמות מקודשת , אתר אחר מציג את טביעת כף רגלה של אותה דמות , כעדות לביקורה במקום , זיכרה של הדמות עשוי להישמר בבירור בציון דמוי קבר , שבמשך הזמן תואצל עליו קדושת קבר של ממש , וכיוצא באלו . מקומות הפולחן בארץ הם , כידוע , קברים ושורה של ציונים אחרים שאינם קברים . מורתי ז'אנין סורדל חקרה תעודות ערביות של עליה לרגל למכה ומדינה . מסע זה עבר לעתים דרך ירושלים ואתריה והוא הבהירה בעקיפין את פולחן האתרים הללו גם בעזרת רישומים מסוגננים מתוך תעודות העליה לרגל . מדובר בתעודות שקיבלו אנשים שהפרוטה היתה מצויה בכיסם ואשר יכלו לשלם לעולה רגל "מקצועי" שעשה את המלאכה במקומם . מכי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל