לעת בלותו היתה לו עדנה

בני דר בזור הקימו את הכפר רבא במורד הר בזק , באזור נידח ושכוח אל . לימים התפשטו גם לדרום הגלבוע למע'ר חי אל מטילה , ח' ביזרה וח' אום סירחאן . לפי המסורת , מייסדי הכפר היו שני אחים מעוורתה שמדרום לשכם , שנאלצו לברוח מאימת גאולת הדם והתיישבו ברבא , שהיתה מוצנעת מעין כל . בני החמולה אינם מסתירים את העובדה , שראשיתם קשורה במעשה רצח וגאולת דם , ואינם מתביישים בכך במיוחד ( אף שאינם רואים בכך כבוד גדול . ( כבודם בא להם ממסורת אחרת , העוסקת בפרשה שונה בתולדות המשפחה בעוורתה . לפי המסופר , היה אבי אבות החמולה זקן ערירי שחי בעוורתה , השלים עם מר גורלו והכין עצמו לעבור מן העולם חשוך בנים . בני משפחתו הפצירו בו שישא אשה ויביא ילדים לעולם . ברם , הזקן , שמשא חייו כבד עליו , סירב ליטול עליו עול זה ולא נענה להפצרתם . משראו בני המשפחה , כי דבריהם נופלים על אוזניים ערלות , החליטו לעשות מעשה : פנו אל אחד הפלאחים העניים ופיתו אותו בסכום גבוה שיתן להם את בתו הצעירה כדי שישיאוה לזקן הנמצא באחרית ימיו . הביאו את הצעירה אל הזקן והפצירו בו שוב ושוב עד שעייף . נכנע להם ונשא אותה לאשה . בבוקר התדפקו הקרובים על ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל