שני עצי חרוב עבותים בגלבוע, לא הרחק מג'לבון, שנתקדשו על תושבי הכפר