משפחות קדושות ועושי נפלאות באזור הגלבוע

אילן זהרוני קברי קדושים ואנשי דת שנתקדשו במסורת , תופסים מקום חשוב בחיי המוסלמים . אף שדת האסלאם הרשמית קיימת גם בכפרים ובאוהלי הקידר המרוחקים , לא אחת השפעתם של אותם קברים מקודשים ו"עושי נפלאות" רבה יותר בחיי העם . תופעה רווחת פחות היא קידושן של חמולות שלמות . מקור קדושתן קשור לא אחת באישיות רמת יחס או בעושה נפלאות רב סגולות , שהיה במשפחה בימים רחוקים , ואשר האציל מברכתו על החמולה לדורות . חמולות אלו זוכות ליחס של קדושה והערצה על ידי הסובבים , כמרפאים וכבעלי סגולה , ורבים משחרים לפתחן . בארבע חמולות מעין אלו באזור הגלבוע , יעסוק מאמר זה .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל