טבלה מס' ‭:2‬ העצים הקדושים במקורות המוסלמיים (מאות וו‭5-‬ו)