נספח: טבלה מסי ‭:1‬ העצים הקדושים במקורות היהודיים (מאות 0‭8-ו‬ו)