פולחן העצים המשותף ליהודים ולמוסלמים

תופעת קברי הקדושים והעצים הסמוכים להם היא תופעה עממית , שהיתה משותפת ליהודים ומוסלמים . גם מנהגי העליה לרגל , סממני הקדושה שנקשרו בעבר לעצים , טיפוחם ואופן השתמרותם היו דומים . מקורות רבים מזכירים פולחן של יהודים וישמעאלים , אלו לצד אלו , באותו מקום תפילה . רוב הידיעות הן מהמקורות היהודיים , המציינים את קדושת הקברים היהודיים גם בקרב המוסלמים , שעבורם הם שימשו כקדושים מקומיים ( ואלי . ( כך , למשל , מספר ר' שמואל בן שמשון , בראשית המאה ה : 13 " הלכנו לצפת ומצאנו שם מערת רי חנינא בן הרכינס ובה שש עשרה כוכין ... ומצאנו שם שני 5 ישמעאלים ומכבדין אותה ומדליקין שם נר ומביאין שמן להדליק לכבוד הצדיק . " ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל