פולחן העצים ליד קברי קדושים במסורת היהודית והמוסלמית

זהר עמר בארץ פזורים מאות עצים קדושים . רובם מצויים סמוך לקברי קדושים מוסלמים . מסתבר שבעבר תופעה זו של הערצת עצים קדושים , היתה שכיחה גם בקרב היהודים . החל מימי הביניים , מציינים המקורות ההיסטוריים ( בעיקר ספרות הנוסעים ) את ההתייחסות לעצים המקודשים סמוך לציוני הקברים של דמויות מקראיות , ובעיקר של חכמים מתקופת המשנה והתלמוד . התופעה רווחת בעיקר באזור הגליל , אך גם ביהודה ושומרון . למרות שניתן לציין עצים המקודשים רק למוסלמים או ליהודים , הרי שמדובר כאן בתופעה המאפיינת תרבות עממית משותפת , החוצה גבולות אתניים ודתיים . במאמר זה אנו מבקשים להציג את הפן המשותף של פולחן העצים הקדושים בארץ ישראל . ראוי לציין , שקדושתם של רוב העצים מקורה מעצם סמיכותם למקומות הקדושים ולא בזכות עצמם .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל