המוני מתפללים מוסלמים מתכנסים בהר הבית לפני צאתם לחגיגות נבי מוסה