נספח: רשימת קברי קדושים בדווים בארץ

* גליל עליון מזרחי קבר אל וקאץ , עמק החולה : המקאם נמצא לא רחוק מקיבוץ איילת השחר . נקרא על שם אבי השבט סואער ( סעד בן אבי וקאץ , אחד המצביאים המוסלמים . ( שימש בית קברות לשבטים : סואעד , כראר עינאמה , ואל הייב . קברי בנות יעקב , עמק החולה : ליד גשר בנות יעקב . בדוויי האזור ביקרו בו לעתים קרובות בהביאם את עדריהם "כדי להרחיק מחלות . " עשרת העצים בחורשת טל : קדושת המקום נובעת , לפי המסורת , מהאגדה על עשרת העצים שצמחו ממקלות הלוחמים שנתלוו למוחמד , שנתבשרו כי יכנסו לגן עדן בעודם בחיים . קבר מוחמר ח'אטי , טובא זנע'ריה : ליד המקאם קוברים בני שבט הזנעיריה את ילדיהם מתחת לגיל שבע . קבר אחמד אל מנטאר , טובא זנע'ריה : המקאם נמצא בבית הקברות של בני שבט אל הייב מצפון מערב לכפר . לפי המסורת זהו מפקד מוסלמי שנלחם בצלבנים באזור החולה . * גליל עליון מערבי קבר עלי אבו ח 'רזה , בית זרזיר : בתוך בית הקברות של שבט החג'אג'רה . בני השבט נהגו להשאיר ליד המקאם דברי ערך בלי שאף אחד יגע בהם . קבר מוחמר , בית זרזיר : הקבר נמצא ליד בית הקברות . מסביב לקבר ישנם עשרה עצי אלון . המקאם מקודש לשבט חלף . קבר אחמד , בי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל