עץ עבות ומתחתיו קברו של שיח' א־צביח (מול ח'אן א־תוג'אר)