קבר בדווי בסיני (שיח' פרנגי‭.(‬ משמש אחת לשנה מוקד עליה לרגל (זיארה)