קברו של שיח' חשאש ממזרח לסרבית אלחדם, המשמש אחת לשנה מוקד עליה לרגל (זיארה) לשבט החמאדה