המוני דרוזים עולים לרגל לקבר נבי שועיב ליד בפר חיטים