שרותים לעולי הרגל

לשרות אלפי עולי הרגל שפקדו את האתר מדי שבה הוקמו שרותים ומבנים שונים . אספקת המים : בניית האתר נקבעה בזיקה ישירה לנחל שורק . עד לפני כמה עשרות שנים זרמו בערוץ הנחל מים נקיים באיכות גבוהה , והנוסעים שעברו באזור בעבר , ציינו את שפיעתו היציבה ואיכות מימיו . מקור המים היה במעיינות שנבעו באזור . במפות שונות ממאה השנים האחרונות מסומנים מעיינות מצפון למכלול של נבי רובין , בסמוך לערוץ הנחל ( מפת 1 1929 מפת . ( 1952 כיום אין זכר למעיינות אלה , מלבד ריכוזים גדולים של צמחי מים , כגון קנה וסמר , הגדלים באותם אתרים . ריכוז שני של נביעות היה במורד ערוץ הנחל , במרחק של כ 500 מ' משפכו . עד היום מצויים באתר צמחי מים רבים שאינם מצויים בקטעים אחרים בערוץ . השלטון הבריטי סייע , החל משנות העשרים , לעולי הרגל בהקמת מערכת מסודרת לשאיבה ואספקת מים מן הנחל . בסקר אותרו שישה מתקני מים , כולל שקתות ובריכות . כמו כן אותר בסיס למנוע משאבה . מתקני אפיה ובישול : עולי הרגל הרבים נזקקו לכמות עצומה של מזון , שרק חלקו נרכש במקום . הטקס הפולחני כלל שחיטת צאן ובקר ואכילתם ברוב עם , דבר שהצריך מתקנים מיוחדים , וגם בכך סיי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל