הקבר והמסגד

הקבר , שהוא הקדום ביותר במכלול , נבנה בפינה הדרומית מזרחית של המתחם , שאליו מוליכות שמונה מדרגות בטון , שנבנו בשלב מאוחר . מעל פתח החזית — קשת עמוקה , המסתירה את הפינה השמאלית של לוח אבן גיר נושא כתובת , הקבוע מעל משקוף הכניסה . הכתובת מכוסה כיום בשכבת סיד עבה ולא ניתן לקרוא אותה . מימין לכניסה חלון מסורג , שעליו נוהגים לקשור פיסות בד . מימין לכניסה הותקנה לאחרונה מזוזה . החדר , המרוצף אריחים , בנוי קמרונות הנושאים כיפה מוגבהת . בקיר הדרומי בנוי מחראב ומעליו חלון קטן המאיר את החדר . מצבת הקבר 1 x 1 . 75 ) ( 'מ בנויה במרכז החדר בכיוון מזרח מערב . הפרוכת המקורית הוסרה ובמקומה נמצאת יריעת בד אדומה , שעליה רקומה כתובת בעברית ; "ראובן בכורי אתה , כוחי וראשית אוני , " עדות לפעילות היהודית במקום . ממזרח לחדר הקבר , צמוד חדר קטן יותר , מקורה אף הוא בכיפה נמוכה . המקום שימש , כנראה , חדר לימוד והתבודדות . בחלק הדרומי של המתחם , צמוד לחדר הקבר , יש חצר ששימשה כמסגד " ) ריוואק . ( " היא מקורה בשלושה קמרונות מחודדים בנויים אבני כורכר מסותתות ללא סימני טיח . בפינה הדרומית מזרחית של המסגד פתח נמוך ,...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל