תולדות האתר

השופט הירושלמי מוג'יר א דין , ( 1496 ) כתב כשישים שנה לאחר הקמת המבנה : " מערבית לרמלה , בקרבת הים , נמצא עוד משהד אחד . אומרים כי המצבה שבתוכו שייכת לאדוננו ראובן בן יעקב ( נבי רובין " ... ( גרן קבע חד משמעית , כי ... " אישיות זו היא , לפי מסורת מוסלמית , ראובן , הבן הבכור של יעקב . הוא ולא אחר " ... ( גרן , תשמ"ד , . ( 45 הרב יצחק גולדהאר , שסבב רבות בארץ ישראל בראשית המאה במסגרת עבודתו כמורד קרקעות בחברת פיק"א , הרחיק לכת בהצעתו לזיהוי נבי רובין : " פה קבעתי מקום להעיר על אודות הקבר המקודש והמכובד אצל הערביים בשם נבי רובין , אשר בשביל קרבתו לעיר יבנה ... אין ספק , כי הוא מקום קבורתו של רבן גמליאל דיבנה . ובימי קדם היו הערביים שומעים כי היהודים קוראים להקבר הזה בשם רבן , ומכל ערי יהודה ומכל תפוצות ישראל ביראת הכבוד נהרו אליו להתפלל שמה ולומר הלבה בשמו ... והערביים שלא ידעו מי זה הקדוש הקבור שמה שינו את השם רבן ויקראו לו נבי רובין" ( גולדהאר , תרע"ג , מא , הערה א . ( תארוך המבנה למאה ה 15 מבוסס על כתובת החקוקה בטבלת שיש מעל הפתח : ... " ציווה לבנות הקבר המבורך הזה , הוד מעלתו הנעלה ס...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל