סידנא עלי, נוף ים (ארסוף)

על אתר רב חשיבות זה , ששימש מוקד עליה לרגל בדורות קודמים , מצויה בידנו עדות חשובה . מוג'יר א דין ( 1496 ) מעיד : " מהקדושים המפורסמים בארץ ישראל אדוננו המפואר והגדול , סולטאן הקדושים ... אבו אל הסן עלי בן עליל ... המתייחס על הח'ליף עמר בן אל ח'טאב ... וקברו של אדוננו עלי נמצא על חוף הים התיכון באזור ארסוף ועליו קבר " ) משהד ( " גדול , שרבים העולים אליו , ובו מגדל רם . ... הפרנקים מאמינים בו ומכירים בחסידותו . ונודע לי , שהפתקים כשהם עוברים מול קברו והם בים , מגלים את ראשם ומשתחווים לעומתו ... סידנא עלי נפטר בשבת , י"ב ברביע אל אול שנת 474 להיגירה 20 ) באוגוסט ו 08 ו לסה"נ . ( וכאשר חנה אלמאלכ א טיאהר ביברס ביום כיבוש יפו וארסוף , ביקר בו ונדר נדרים והקדשות , והתפלל על קברו , ואללה זיכהו לכבוש את הארץ . ובכל שנה נערכת עליה לרגל " ) מוסט ( " בזמן הקיץ . באים אליו אנשים מערים רחוקות וקרובות ונאסף שם המון ארם רב , לא יספרם כי אם אללה לבדו , ומוציאים כספים רבים וקוראים על ידו את ה"מולד" האציל ( היסטוריה אגדתית של חיי מוחמד . ( ובזמננו מונה למפקח עליו אדוננו ... שמס א דין אבו אל עון מוחמד מע...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל