תכנית נבי מוסה (לפי ש. תמרי) ו. חומת הגנה היקפית ‭.2‬ שער צפוני ‭.3‬ שער מערבי ‭.4‬ שער מזרחי ‭.5‬ חצר היקפית ‭.6‬ אגפי מגורים ושרותים ‭.7‬ חצר מרכזית ‭.8‬ מסגד ‭.9‬ קבר ‭.10‬ מסגד נשים