שרשרת בכנסיית אלחיאדר (סט. ג'ורג‭('‬ בירושלים. שימשה בדורות קודמים לרפוי חולי רוח‭...‬