זכריה (זכריאס)

זכריה , אביו של יוחנן המטביל , נחשב בקוראן ( י , , ( 85 ביחד עם יוחנן , ישו ואליהו , כאחד מהצדיקים . לאחר שהוא נושא תפילה לה , ' הוא מתבשר על ידי המלאך שיוולד לו בן בשם יחיה , שם שלא ניתן לאף אחד לפניו , אלא לאיש שומר מצוות ונביא , שישא חן בעיני . 'ה זכריה חש נבוך בהיותו בא בימים מכדי שיהיה לו בן , ובסימן מאלוהים הדיבור נעתק מפיו במשך שלושה ימים ( ג , ; 41-37 יט , ; 15-1 כא , . ( 90-89 המסורת המאוחרת מרחיבה את הסיפור ומעידה שהיה זה המלאך גבריאל שבישר לזכריה את שעומד להתרחש , וכי זכריה הפך לאילם כעונש על ספקנותו . עוד מספרת האגדה , כי כאשר ראה כי מרים ניזונה מפירות הקיץ בחורף , ומפירות החורף בקיץ פירש זאת כרמז עבורו שבכוחו להיות פורה גם בגילו המתקדם . לפי המסורת המוסלמית , זכריה מת מות קדושים . לאחר שיוחנן בנו הומת , הוא נמלט לתוך גזע עץ נבוב שנפתח עבורו , אך דש מעילו נותר בחוץ . השטן בגד בו , העץ נוסר והוא מצא את מותו , בדיוק כשם שמסופר במסורת היהודית על ישעיהו ( במסכת סנהדרין י , . ( 28 המסורת המוסלמית לא הבחינה בין זכריה אביו של יוחנן לבין הכוהן זכריה בן ברכיה , שנרצח בין ההיכל למזבח...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל