מרים (מריאם)

מרים , אמו של ישו , היא האשה היחידה שהקוראן נוקב מפורשות בשמה , והיא נזכרת בקוראן פעמים רבות יותר מאשר בברית החדשה 34 ) פעמים לעומת . ( 19 לפי הקוראן , מרים היא חלק מהשילוש הקדוש : אללה , עיסא ומרים , דבר המעיד , כנראה , שמוחמד הושפע ממעמדה בפולחן הנוצרי . באיוונגליונים , כמו גם בקוראן , עיקר חשיבותה של מרים בהיותה אם ישו , ומלבד זאת , אין לה תפקיד מיוחד . בשני המקורות כאחד מודגש , שהיא קיבלה בענווה את אשר יעד לה הבורא . אופיה הכנוע של מרים הוא עובדת יסוד באישיותה , ומפתח להבנת המסתורין האופף את דרכה ומעשיה . בקוראן ( יט , ( 28 מודגשים טוהר מידותיה ומוסריותה , וכך הדבר גם בספרות המאוחרת , שבה היא מכונה ב"מרים הבתולה , הטובה והטהורה" ( אבן איסחק . ( מרים מתוארת כצרופה מחטאים , וביחד עם בת פרעה , היא נחשבת לאחת הנשים הצדיקות באסלאם . לפי הקוראן מרים היא בתם של אימרן ( עמרם ) וחנה ו"אחותו של אהרון" ( יט , . ( 21 היא גדלה בביתו של זכריה , ומתוארת לרוב ליד המחראב , במקום שאלוהים תמיד דאג לספק את מזונה ( ג , . ( 33 לכן שמה נזכר כמעט תמיד בכתובות קליגרפיות המעטרות מחראבים . מסופר בי באשר המוס...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל