חנוך (אידריס)

חנוך , המזוהה באסלאם עם אידריס , נזכר פעמיים בקוראן , שבהם הוא מתואר כצדיק ובנביא ( יט , : ( 58-57 "יזכור בספר את אידריס , כי צדיק היה ונביא , ונחו ממני אל מקום עליון . " המשפט האחרון מפורש גם כאילו הפך לבן אלמוות , הדומה לתאור מותו של חנוך במקרא ( בר' ה , בד . ( המוסלמים נוהגים , על בן , לזהותו לא אחת עם אליהו הנביא או אל ח'אדר . מסורות מאוחרות יותר ייחסו לו תכונות נעלות רבות . בין השאר , פורש מקור שמו מהמלה דבש ( לימוד , ( בשל למדנותו הרבה . נאמר עליו , שהוא ממציא הכתב , האסטרונומיה והאריתמטיקה ומלאכות שונות . הוא נחשב , על כן , לפטרון בעלי המלאכה והאומנויות . שמו של אירריס מוזכר לא אחת בקשר למקומות קדושים בארץ ישראל . בין השאר מצביעים על "סימני אצבעותיו" בסלע שבכיפת הסלע , כאילו מנע את עלייתו השמיימה , ומחראב סמוך מוקדש לו .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל